Kaip tikrinti mokslo naujienų faktus

Mokslo naujienose dažnai minima, kad štai atliktas naujas tyrimas, kuris nustatė, kad kažkas sukelia kažką. Skaitytojai priima tai kaip mokslinį faktą – juk atliktas tyrimas! Deja, susiradus patį tyrimą, paaiškėja, kad naujienoje jis savaip pagražintas.

Kaip atpažinti Šarlataną?

Lengva atpažinti Šarlataną, jei žinai, kaip jis veikia. Pristatau pagrindines Šarlatano gudrybes ir iliustruosiu jas iš savo patirties sukonstruotais pavyzdžiais arba pažodinėmis šarlatanų citatomis.

Kaip bendrauti su sąmokslo teoretiku?

Kažkaip gi reikia sugyventi su tais artimaisiais, kuriuos šiaip jau mylime, bet jų nuomonė kokiu nors klausimu suformuota remiantis klaidingais faktais ir ne visai ten nukreiptomis emocijomis.